PROJECTEN

Uitbouw van een schooltje


In goed 6 jaar is er een schooltje gebouwd met 6 klassen. Er zijn nu 6 klasjes operationeel, waarin nu ongeveer 300 kinderen onderwijs genieten waarvan 65% meisjes. In 2013 jaar zijn we gestart met de inrichting van  een kleuterklasje met telkens ongeveer 50 kinderen! Het schooltje is uitgerust met de nodige basisuitrusting en didactisch materiaal. Alleen de directeur van de school en 2 leraren worden betaald door de overheid, 2 leraren door de Kattendans vzw, dank zij fondsenwerving. Een gebouw voor de directie en een kleine bibliotheek werd in februari 2012 ingehuldigd. De kinderen krijgen elke dag een eenvoudige warme maatlijd, die wordt klaargemaakt door de mama's van de schoolgaande kinderen. De kleuters krijgen sinds 2016 s'morgens een broodje uit onze bakkerij. Om de afgestudeerden toe te laten en te motiveren  hun studies voor te zetten hebben we sinds 2013 fietsen gekocht voor de afgestudeerden, daar dat alleen kan in een school die op 15 km van Nalou ligt. Zie ook de Nieuwsbrief van April 2012 over onderwijs. We zijn sinds april 2014 gestart met de bouw van een Campement. Het campement werd ingehuldigd in februari 2017 en de leraren en de dokter wonen er al. Aan de school is er een boring gebeurd waarop  een manuele waterpomp werd geïnstalleerd. Dit water wordt gebruikt voor de toiletten en de schooltuin.

Verdere steun aan het onderwijs betreft herstelling van banken, aankoop nieuwe schoolboeken, vernieuweng van de vloer van de klassen, schilderen van de klasmuren met olieverf en isolatie van de daken.

 

Uitbouw medische hulppost

 

In december 2009 werd de symbolische eerste steen gelegd van de medische hulppost. Het bestaande gebouw (waarin een apotheek was gehuisvest) werd uitgebreid tot een medisch kabinet, 2 verzorgingskamers, een bevallingskamer en een wachtzaal. De hulppost werd opgestart door studenten geneeskunde van de Universiteit Hasselt tijdens hun Inleefstage in augustus 2010. In 2011 hebben 9 studenten van de Uhasselt het functioneren van de medisch hulppost op punt gezet. Ondertussen is hulppost erkend als een officieel centrum (CSCOM : centre de santé communal).

In 2012 werden zonnepanelen geïnstalleerd voor de verlichting, voor een frigo ( waarin de vaccins voor de baby's worden bewaard) en een microscoop. Het labo werd verder  uitgebouwd zodat  bloedonderzoek nu in Nalou zelf kan gebeuren (uniek in heel het Dogongebied). De verpleegster volgde een opleiding voor de bloedanalyse en is ondertussen ook opgeleid tot vroedvrouw. Aan de gezinnen van alle schoolgaande kinderen werden muskieten-netten bezorgd teneinde malaria te voorkomen. De schoolgaande kinderen krijgen medicatie tegen wormen. Sinds 2016 is de dokter begonnen met sensibilisatie rond de gevaren van thuisbevalling. Alle bevallingen gebeuren nu in het medisch centrum. Hij is ook gestart met seksuele voorlichting bij de jonge vrouwen. 120 vrouwen schreven zich in voor het programma van family-planning en krijgen de nodige voorbehoedsmiddelen. In 2018 zijn al 140 vrouwen ingeschreven.

Alle kinderen worden gescreend op ondervoeding en krijgen desgevallend speciale voedingspakketten.

 

Verzelfstandiging project


Verschillende inkomens genererende activiteiten worden opgezet. Empowerment van de vrouwen voorziet in de volgende  jaren een aantal initiatieven die de inkomsten zullen doen stijgen. Vooreerst de verdubbeling van de oppervlakte van de vrouwengroentetuin zodat er meer vrouwen groenten kunnen kweken. De bestaande watervoorzieningen zullen worden aangepast met de bouw van 3 waterbassins, verspreid over de tuin. Die worden gevuld mbv een waterpomp op zonne-energie. Vrouwen zullen worden opgeleid in het naaiatelier.  Een gebouw en de installatie van een graanmolen plus microkrediet voor de kleuring van stoffen zijn nog bijkomende plannen die op stapel staan. De bouw van een bakkerij is klaar en sinds april 2014 bakt Nalou zijn eigen broodjes. De fietsenmaker van het dorp heeft nu veel werk om de fietsen van de kinderen te onderhouden. De smid maakt zuinige kookvuurtjes. Zijn werk wordt door de vrouwen betaald.

Opvang van de regen in een waterreservoir moet toelaten groenten te kweken op  de landbouwvelden na de traditionele oogst. Het verbeteren van de landbouwgronden door het invoeren van boslandbouw  moet  op middellange termijn leiden tot betere oogsten. Eenvoudige technieken zoals  RNA(régénération naturelle assistée), ZAI, demi lune of erosiedijken worden al met succes toegepast in Niger, Burkina Faso en in Mali en willen we ook in Nalou toepassen. Voedselzekerheid  en onafhankelijkhied tov externe hulp op middellange termijn zijn de ultieme doelen. Een surplus aan voedsel en groenten samen met alle andere inkomens genererende activiteiten moeten daarvoor zorgen. Extra inkomsten laten toe dat ze zelf de werkingskosten van het medisch centrum en de school kunnen betalen  en externe hulp overbodig wordt. 


PROJECTEN


Sinds 2005 steunt de Kattendans verschillende projecten in Nalou, een afgelegen Dogondorp in Mali.

Nalou ligt op het Dogon plateau, ver afgelegen van het toeristische circuit, op ongeveer 3 uur piste van Bandiagara, de hoofdstad van het Dogon-gebied. Het dorp telt ongeveer 2000 inwoners en heeft geen elektriciteit noch stromend water.


Version française